Badanie stężenia alergenów w powietrzu

Uczulenie na pyłki roślin, roztocza kurzu domowego czy sierść zwierząt, powodowane jest przez alergeny wziewne. Alergen, pod kątem budowy, jest białkiem, które zazwyczaj jest składnikiem komórki roślinnej lub zwierzęcej.

Alergeny wziewne mogą powodować uczulenie przez cały rok lub sezonowo. Pierwszy przypadek dotyczy alergii na pyłki roślin. Cechą charakterystyczną każdej rośliny jest to, że okres jej pylenia jest bardzo zróżnicowany. Część roślin, jak np. leszczyna, rozpoczyna pylenie już w miesiącach zimowych. Inne, jak np. trawy, w miesiącach letnich. Od stężenia pyłków w powietrzu zależy intensywność objawów alergicznych. W przypadku małych stężeń, objawy mogą nawet nie wystąpić.

Uczulenie całoroczne dotyczy alergenów sierści zwierząt domowych i roztoczków kurzu domowego. Stężenie ich w powietrzu jest jednak zróżnicowane. Unikanie miejsc o wysokim nasyceniu powietrza danymi alergenami, jest zatem bardzo ważne w przypadku alergików. Z tego powodu tak ważne jest przeprowadzenie badań stężenia pyłków, które wykonuje się zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz pomieszczeń.

Do badań tych wykorzystywany jest specjalny aparat, który składa się m.in. z taśmy, na której umieszczony jest lepik. Za pomocą silnika elektrycznego, powietrze wsysane jest do wnętrza urządzenia. W trakcie przepływu, na taśmie osadzają się różnego rodzaju pyłki, które poddaje się analizie mikroskopowej. Na tej podstawie przedstawia się ilość ziaren pyłku, w przeliczeniu na jeden metr sześcienny powietrza.

Havrix720 cena Duac żel to produkt przeznaczony tylko dla klientów o ściśle określonych dolegliwościach